درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

مرتضی اصغری

مدیر عامل

هیأت انجمن های ورزش های رزمی استان تهران با هدف سازماندهی و اشاعه فرهنگ ورزش رزمی در دو حوزه همگانی و قهرمانی در استان فعالیت می نماید. این هیأت با طراحی و برنامه ریزی مسابقات، استاژهای فنی، دوره ها کارگاه ها و … برای سبک ها و هیأت های تابعه سعی داردنقش فعال خود را در زمینه ایجاد سلامت افراد جامعه و محیط امن ورزشی ایفاد نماید.

فهرست