توسط tehranrazm

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی با حضور آقای اصغری رئیس هیات استان تهران برگزار شد.

مجمع عمومی سالیانه  فدراسیون انجمنهای ورزش های رزمی با حضور آقای اصغری رییس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران برگزار شد.

توسط tehranrazm

جلسه اعضای کمیته هیات انجمن های ورزش های رزمی استان تهران با آقای اصغری رئیس هیات

دیدار و جلسه مسئولین کمیته های بازرسی بانوان ، پزشکی ، اتباع ، همگانی و نایب رییس شهرری با آقای اصغری رییس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران برگزار شد .

در این جلسه پیرامون بررسی عملکرد کمیته های مذکور در سال ۱۳۹۸ و تقویم اجرایی سال ۱۳۹۹ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

توسط tehranrazm

اعضای هیات انجمن های ورزش های رزمی شهرستان شمیرانات با رئیس هیات استان تهران دیدار کردند.

دیدار و جلسه آقای قائم مقامی رییس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی شهرستان شمیرانات به همراه نایب رئیس هیات ،با آقای اصغری رئیس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران و خانم آرین نایب رئیس هیات استان برگزار شد. در این جلسه پیرامون بررسی عملکرد سال ۹۸ و برنامه های سال ۹۹ بحث و تبادل نظر شد.

توسط tehranrazm

به مناسبت دهه کرامت با هماهنگی هیات انجمنهای ورزشهای رزمی شهرستان پردیس اردوی زیارتی دختران رزمی کار برگزار شد.

بمناسبت دهه کرامت و روز بقاع متبرکه و امامزادگان و به منظور تقویت روحیه اعتقادی ونشاط ،برنامه اردوی زیارتی دختران رزمی کار در جوار امامزاده سلطان مطهر در بومهن برگزارشد.این برنامه با هماهنگی هیات انجمنهای ورزشهای رزمی شهرستان پردیس دومین برنامه هیات به مناسبت دهه کرامت بود.

توسط tehranrazm

دیدار دبیرکل هاپکیدو هوشین کیدو کشور و ریاست هاپکیدو هوشین کیدو استان تهران با رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی اسان تهران

دبیرکل هاپکیدو هوشین کیدو کشور و ریاست هاپکیدو هوشین کیدو استان تهران آقای رضا پاشازاده خسروشاهی در محل هیات انجمنهای ورزشهای رزمی تهران باآقای اصغری رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان تهران دیدار و پیرامون عملکرد سال ۹۸ و تقویم اجرایی سال ۱۳۹۹ سبک و همچنین فعال نمودن شهرستانهای تابعه بحث و تبادل نظر نمودند.

توسط tehranrazm

به مناسبت دهه مبارک کرامت مراسم تکریم از دختران رزمی کاربرگزار شد.

به مناسبت دهه مبارک کرامت و با برنامه‌ریزی و هماهنگی مهران همدانی،رییس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی شهرستان پردیس همزمان با روز سوم ذی القعده، مراسم تکریم از دختران رزمی کار، مربی محترم سرکار خانم نرگس قوه ندوشن صورت پذیرفت.

توسط tehranrazm

جلسه اعضای کمیته هیات انجمن های ورزش های رزمی شمالشرق برگزار شد.

این جلسه به منظور  تهیه و تنظیم تقویم آموزش قابل اجرای هیات انجمنهای ورزشهای رزمی شمال شرق درسال ۱۳۹۹ در دفتر رییس هیات شمال شرق و با حضور نجفی و اعضای کمیته آموزش برگزار گردید .

توسط tehranrazm

دیدار نمایندگان سبکها در استان تهران با رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی استان تهران

جلسه نمایندگان سبکهای کیک بوکسینگ بین المللی در تهران_ مارشال ایروبیک_ کیک بوکسینگ aikia،و رییس سبک آریا رزمدر استان تهران با آقای اصغری رئیس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران برگزار شد .

در این جلسه پیرامون بررسی عملکرد سال ۹۸ و تقویم اجرایی سال ۱۳۹۹ بحث و تبادل نظر شد.

توسط tehranrazm

رییس سبک کمیته سومو در استان تهران با رئیس هیات انجمن های رزمی استان تهران دیدار کرد.

در این جلسه که با حضور آقای اصغری رییس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران و رییس سبک کمیته سومو در استان تهران ، نماینده و نایب رییس سبک تای کیک بوکسینگ در استان تهران برگزار شد بپیرامون عملکرد سبک در سال ۹۸ و تقویم برنامه های اجرایی در سال جاری بحث و تبادل نظر شد.

توسط tehranrazm

نمایندگان سبک‌ها در استان تهران با آقای اصغری رئیس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران دیدار کردند.

جلسه و دیدار نماینده سبک‌ها در استان تهران با آقای اصغری رئیس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران با حضور نمایندگان سبک های نیسا _ توشین دو _ دفاع نوین وینام _ ikf ذن شین کای_ الیت کیک بوکسینگ _ سامبو برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون بررسی عملکرد سال ۹۸ و تقویم اجرایی سال ۱۳۹۹ بحث و تبادل نظر شد.