توسط tehranrazm

ابلاغ نماینده کیک بوکسینگ IMAO در استان تهران برای یک سال دیگر تمدید شد

طی ابلاغی توسط آقای اصغری رئیس هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران، آقای مسعود لاله پرور به عنوان نماینده سبک کیک بوکسینگ IMAO در استان تهران به مدت یک سال دیگر در سمت خود باقی ماند.

توسط tehranrazm

صدور احکام رئیس و نایب رئیس بانوان سبک سلاح های سرد و دفاع شخصی در استان تهران

طی حکمی از سوی آقای اصغری رئیس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران،آقای محمد مهدی اعتماد به عنوان رئیس سبک سلاح های سرد و دفاع شخصی در استان تهران وخانم سحر طاهرلو به عنوان نایب رئیس بانوان سبک در استان تهران منصوب گردیدند.

توسط tehranrazm

ابلاغ نماینده سبک کیک بوکسینگ IKF در استان تهران برای یک سال دیگر تمدید شد

طی ابلاغی توسط آقای اصغری رئیس هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران، آقای بابک باباطاهری به عنوان نماینده سبک کیک بوکسینگ IKF در استان تهران به مدت یک سال دیگر در سمت خود باقی ماند

توسط tehranrazm

ابلاغ نماینده سبک الیت کیک بوکسینگ در استان تهران برای مدت یک سال دیگر تمدید شد

طی ابلاغی توسط آقای اصغری رئیس هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران، خانم خیری به عنوان نماینده سبک الیت کیک بوکسینگ دراستان تهران به مدت یک سال دیگر در سمت خود باقی ماند.

توسط tehranrazm

حکم نایب رئیس بانوان گروه کوک سول وان در استان تهران صادر شد

 

🔻طی حکمی از سوی آقای اصغری رئیس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران، خانم نرگس روستایی به عنوان نایب رئیس بانوان گروه کوک سول وان در استان تهران منصوب و حکم ایشان توسط خانم آرین نایب رئیس هیات استان تهران اعطاء گردید.

توسط tehranrazm

دبیر و نماینده شمالشرق گروه هاپکیدو معرفی شد.

با حضور آقای ستوده نماینده گروه هاپکیدو  در استان تهران آقای علی اولیایی دبیر و آقای نور محمدی به عنوان نماینده شمالشرق معرفی و احکام ایشان توسط آقای حسینی دبیر هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران اعطا گردید.

توسط tehranrazm

ابلاغ نماینده سبک فول کیک بوکسینگ در استان تهران صادر شد.

طی حکمی توسط آقای اصغری رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان تهران،آقای سلیم نجاریان به عنوان مسئول سبک فول کیک بوکسینگ در استان تهران معرفی و ابلاغ ایشان توسط آقای حسینی اعطاء گردید.