توسط tehranrazm

جلسه کمیته بازرسی هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران برگزار شد

جلسه کمیته بازرسی هیات رزمی استان تهران  با حضور آقای حسینی دبیر هیات و آقای برگی مسئول کمیته بازرسی و خانم همتی نایب رییس بانوان کمیته بازرسی و جمعی از اعضای گروه بازرسی به منظور معرفی بازرسان حوزه های چهارگانه تهران و بیان شرح وظایف اعضای کمیته بازرسی برگزار گردید.

توسط tehranrazm

جلسه اعضای کمیته بازرسی هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران برگزار شد

جلسه کمیته بازرسی هیات استان تهران با حضور آقایان حسینی دبیر هیات، برگی‌ مسئول کمیته بازرسی، اله قلی زاده دبیر کمیته بازرسی،نوبختی عضو کمیته، خانمها همتی نایب رئیس بانوان کمیته بازرسی هیات استان تهران ‌و غلامی نژاد عضو کمیته بازرسی به‌منظور بررسی تخلفات باشگاههای رزمی و معرفی نفرات کمیته نظارت و بازرسی برگزارگردید.

توسط tehranrazm

جلسه هفتگی اعضای کمیته بازرسی هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران برگزار شد.

این جلسه با حضور آقایان حسینی دبیر هیات،برگی رییس کمیته بازرسی، آقای الله قلی زاده دبیر بازرسی،خانم همتی نایب رئیس بازرسی هیات، آقای پاشایی مسئول بازرسی شمال‌غرب و آقای دزفولیان مسئول بازرسی جنوب شرق به‌منظور بررسی نحوه عملکرد و فعالیت کمیته ها و هیأت ها و همچنین معرفی اعضای کمیته بازرسی حوزه ها برگزارگردید.

توسط tehranrazm

جلسه و دیدار رییس کمیته بازرسی هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران با رئیس هیات انجمنهای ورزشهای رزمی شهرستان ری

این جلسه با حضور آقایان حسین برگی رییس کمیته بازرسی، قلی زاده دبیر کمیته بازرسی استان تهران،سید احمد خرم دره رییس هیأت رزمی شهرستان ری، محمد طهماسبی رییس سبک فول کیک بوکسینگ،ناصر نیک روش رییس کمیته پیشکسوتان وعضو کمیته فنی استان تهران به منظور بازرسی و بررسی مسائل مربوط به هیات ری و مسائل فنی استان تهران و ری برگزار شد.

توسط tehranrazm

جلسه اعضای کمیته بازرسی هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران برگزار شد.

این جلسه با حضور آقایان حسینی دبیر هیات،برگی رییس کمیته بازرسی،قلی زاده دبیر کمیته بازرسی،و خانم همتی نایب رئیس بازرسی هیات به‌منظور بررسی نحوه عملکرد و فعالیت کمیته ها و هیأت ها و همچنین معرفی اعضای کمیته بازرسی حوزه ها برگزارگردید.

توسط tehranrazm

جلسه مسئولین کمیته های بازرسی بانوان هیات انجمنهای ورزشهای رزمی حوزه های شهر تهران برگزار شد.

این جلسه با حضور خانم آرین نایب رئیس  و اسدیان دبیر بانوان هیات ، همتی نایب رئیس کمیته بازرسی استان تهران و مسئولین کمیته های بازرسی حوزه ها و شهرستان شمیرانات پیرامون نحوه عملکرد هیأت ها و سبک ها در برنامه‌ها و مراسم ها برگزار گردید.

توسط tehranrazm

جلسه اعضای کمیته بازرسی هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان تهران برگزار شد.

جلسه اعضای کمیته بازرسی هیات انجمن های ورزش های رزمی استان تهران با حضور آقای حسینی دبیر ،خانم آرین نایب رئیس بانوان  و آقای برگی رئیس کمیته بازرسی ؛ پیرامون بررسی برنامه ها و عملکرد سبک ها و هیات ها با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

توسط tehranrazm

انتصاب نایب رئیس کمیته بازرسی بانوان هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان تهران

طی حکمی توسط آقای اصغری رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان تهران ،خانم الهام همتی به عنوان نایب رئیس کمیته بازرسی بانوان هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان تهران منصوب و ابلاغ ایشان توسط آقای حسینی به ایشان اعطاء گردید.

توسط tehranrazm

جلسه کمیته بازرسی هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران برگزار شد.

این جلسه با حضور آقای حسینی دبیر،خانم آرین نایب رییس ، آقای برگی رئیس کمیته بازرسی و خانم اسدیان دبیر بانوان هیأت  و خانم آقا زاده به‌منظور بررسی مسائل مربوط به سبک ها و هیات های استانی برگزار گردید.