توسط tehranrazm

اعطای حکم قهرمانی مسابقات هنرهای فردی و سلاح سرد‌ حوزه جنوب غرب

حکم ، مدال و جایزه نقدی شرکت کنندگان در دومین مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد استان تهران که به مناسبت دهه مبارک فجر در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردید اعطا شد .

🔻طی مراسمی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور آقای رستگار رئیس هیات رزمی‌ حوزه جنوب غرب وخانمها خیری نایب رئیس هیات،رحمتی و خیری مربیان رزمی حوزه برگزار گردید ،حکم،مدال و جایزه نقدی ورزشکاران هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی حوزه جنوب غرب که توسط هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران تهیه شده بود اعطاءگردید.

لازم به ذکر است در مسابقات قهرمانی استان تهران از حوزه جنوب غرب یگانه رجبی مدال طلازهرا قاسمی، نگار قربانی،مدال نقره یاسمن حضوری ،فاطمه صدری،ترنم صداقت نیا،محمدطاها آغجبلی، محمد رحیمی مدال برنز را به دست آورده بودند .

توسط tehranrazm

اعطای حکم قهرمانی مسابقات هنرهای فردی و سلاح سرد‌ بخش لواسانات

حکم ، مدال و جایزه نقدی شرکت کنندگان دومین مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد استان تهران که به مناسبت دهه مبارک فجر در بهمن ماه سال جاری برگزار گردید، اعطاء شد .

🔻طی مراسمی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور آقای اسماعیلی رئیس اداره ورزش و جوانان بخش لواسانات ،خانم اسدیان رییس هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی وخانم یوسفی نایب رئیس کمیته همگانی برگزار گردید ،حکم،مدال و جایزه نقدی ورزشکاران هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی بخش لواسانات که توسط هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران تهیه شده بود اعطاءگردید.

♦️لازم به ذکر است در مسابقات قهرمانی استان تهران از بخش لواسانات هلماسیدی،حنیفاعیوضی مدال طلا_ یاسمن سلیمان نژاد ، ستایش کاشانی مدال نقره_امیر علی ابوطالبی ، آیلین به نژاد ،هستی فرج پور مدال برنز را به دست آورده بودند .

توسط tehranrazm

اعطای حکم قهرمانی مسابقات هنرهای فردی و سلاح سرد‌ بانوان حوزه شمال غرب

حکم ، مدال و جایزه نقدی شرکت کنندگان در دومین مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد استان تهران که به مناسبت دهه مبارک فجر در بهمن ماه سال جاری برگزار گردید اعطا شد .

🔻طی مراسمی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور آقای طاوسی رئیس هیات حوزه شمال غرب وخانم پرنیان نایب رئیس هیات برگزار گردید ،حکم،مدال و جایزه نقدی بانوان ورزشکار هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی حوزه شمال غرب که توسط هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران تهیه شده بود اعطاءگردید.

لازم به ذکر است در مسابقات قهرمانی استان تهران از حوزه شمال غرب در بخش بانوان اکرم نقیبی فر،نازنین زکی ،نرجس سادات حسینی مدال طلارویا نهضتی مدال نقرههستی وکیلی مدال برنز را به دست آورده بودند .

توسط tehranrazm

اعطای حکم قهرمانی مسابقات هنرهای فردی و سلاح سرد حوزه شمال شرق

حکم ، مدال و جایزه نقدی شرکت کنندگان در دومین مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد استان تهران که به مناسبت دهه مبارک فجر در بهمن ماه سال جاری برگزار گردید اعطا شد .

🔻طی مراسمی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور آقای نجفی رئیس هیات حوزه شمال شرق وخانم محمدیان نایب رئیس هیات برگزار گردید ،حکم،مدال و جایزه نقدی ورزشکاران هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی حوزه شمال شرق که توسط هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران تهیه شده بود اعطاءگردید.

لازم به ذکر است در مسابقات قهرمانی استان تهران از حوزه شمال شرق محمد پارسا لشنی ، مسیب احمدی مدال طلا _محمد رضا جعفری ،آلما دولتی ،ملیحه مزینانی،شیده همسایگان،عسل خانکی مدال نقره _لانیا علیپور ،محمد فهیم مدال برنز را به دست آورده بودند .

توسط tehranrazm

اعطای حکم قهرمانی مسابقات هنرهای فردی و سلاح سرد بخش آقایان شهرستان شهریار

حکم ، مدال و جایزه نقدی شرکت کنندگان در دومین مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد استان تهران که به مناسبت دهه مبارک فجر در بهمن ماه سال جاری برگزار گردید اعطا شد .

🔻طی مراسمی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور آقای خنجری رئیس هیات شهرستان شهریار برگزار گردید ،حکم،مدال و جایزه نقدی ورزشکاران هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی شهرستان شهریار که توسط هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران تهیه شده بود اعطاءگردید.

لازم به ذکر است در مسابقات قهرمانی استان تهران در بخش آقایان از شهرستان شهریار محمد غریبی مراشی،مهیار بختیاری،حبیب حسن وند مدال طلا _ امین مشایخی ، سهیل حقی کلخوران ، علیرضا فیروزمرنی مدال نقره و مهدی بختیاری مدال برنز را به دست آورده بودند .
♦️در پایان مراسم از آقای غریبی مربی فعال شهرستان شهریار تقدیر به عمل آمد.

توسط tehranrazm

اعطای حکم قهرمانی مسابقات هنرهای فردی و سلاح سرد شهرستان پاکدشت

حکم ، مدال و جایزه نقدی شرکت کنندگان در دومین مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد استان تهران که به مناسبت دهه مبارک فجر در بهمن ماه سال جاری برگزار گردید اعطا شد .

🔻طی مراسمی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور خانم نجفی نائب رئیس هیات شهرستان پاکدشت برگزار گردید ،حکم،مدال و جایزه نقدی ورزشکاران هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی شهرستان پاکدشت که توسط هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران تهیه شده بود اعطاءگردید.

لازم به ذکر است در مسابقات قهرمانی استان تهران از شهرستان پاکدشت تینارضایی مدال طلا_فاطمه حدادی ، فاطمه قزوینی مدال نقره به دست آورده بودند .

توسط tehranrazm

اعطای حکم قهرمانی مسابقات هنرهای فردی و سلاح سرد شهرستان ورامین

حکم ، مدال و جایزه نقدی شرکت کنندگان در دومین مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد استان تهران که به مناسبت دهه مبارک فجر در بهمن ماه سال جاری برگزار گردید اعطا شد .

🔻طی مراسمی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور خانم شیرکوند نائب رئیس هیات شهرستان ورامین برگزار گردید ،حکم،مدال و جایزه نقدی ورزشکاران هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی شهرستان ورامین که توسط هیأت انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران تهیه شده بود اعطاءگردید.

لازم به ذکر است در مسابقات قهرمانی استان تهران از شهرستان ورامین نرگس پارسایی ،نازنین زهرا سلطانی مدال طلا_محدثه علیزاده مدال نقره _هانیه حسین آبادی مدال برنز را به دست آورده بودند .
♦️همچنین از سایر هنرجویان وشرکت کنندگان نیز که در مسابقات حضور داشتند از طرف نائب رئیس هیات شهرستان با لوح سپاس قدردانی گردید.

توسط tehranrazm

اعطای حکم قهرمانی مسابقات هنرهای فردی و سلاح سرد حوزه جنوب شرق

حکم ، مدال و جایزه نقدی شرکت کنندگان در دومین مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد استان تهران که به مناسبت دهه مبارک فجر در بهمن‌ماه سال جاری برگزار گردید،اعطاء شد.

🔻طی مراسمی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور خانم رحمانی نایب رئیس هیات جنوب شرق برگزار گردید حکم، مدال و جایزه نقدی ورزشکاران هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی حوزه جنوب شرق که توسط هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان تهران تهیه شده بود اعطاءگردید.

لازم به ذکر است در مسابقات قهرمانی استان تهران از حوزه جنوب شرق در بخش بانوان شیرین عربستانی،نیلوفر شیخ الاسلامی طلامهنوش جوادی مدال نقره سوگل سرمد ، ملینا عبدالمحمدی و مهدیس متقیان فرد مدال برنز را بدست آورده بودند.

توسط tehranrazm

پایان داوری مسابقات آفلاین آقایان، قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران به مناسبت دهه فجر

داوری مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد هیأت رزمی استان تهران در بخش آقایان با حضور آقایان حسینی دبیر وناظر مسابقات ، جودری‌ رئیس کمیته داوران و سرداور مسابقات هیات ، بالا صفت مسئول برگزاری مسابقات آقایان،مهدی رشید تهرانی و نوید ور کیانی اعضای تیم داوران فدراسیونی به پایان رسید.
♦️متقاضیان حضور در این دوره از رقابت‌ها به مناسبت دهه مبارک فجر به صورت مجازی با شرکت ۶۴ نفر رزمیکار در بخش آقایان توسط هیأت های تابعه استان و شهرستان معرفی شده بودند.
🔸شایان ذکر است نتایج مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان پس از جمع بندی امتیاز مسابقات متعاقبا اعلام خواهد گردید.

توسط tehranrazm

آغاز داوری مسابقات آفلاین آقایان هنرهای فردی و سلاح سرد دهه فجر هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران

داوری مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران به مناسبت دهه فجر که در ماه‌های دی و بهمن ثبت نام شده بود با حضور آقایان حسینی دبیر هیات و ناظر مسابقات آقایان،جودری رئیس کمیته داوران هیات استان و سرداور مسابقات، بالاصفت مسئول برگزاری مسابقات و مهدی رشید تهرانی و نوید ور کیانی داوران رسمی فدراسیون و شرکت ۶۴ نفر رزمی‌کار آغاز گردید.
🔻شایان ذکر است شرکت کنندگان این دوره از رقابت‌ها در بخش آقایان توسط هیات های تابعه استانی و شهرستانی به صورت آفلاین معرفی شده بودند.