توسط tehranrazm

آغاز داوری مسابقات آفلاین آقایان هنرهای فردی و سلاح سرد دهه فجر هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران

داوری مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران به مناسبت دهه فجر که در ماه‌های دی و بهمن ثبت نام شده بود با حضور آقایان حسینی دبیر هیات و ناظر مسابقات آقایان،جودری رئیس کمیته داوران هیات استان و سرداور مسابقات، بالاصفت مسئول برگزاری مسابقات و مهدی رشید تهرانی و نوید ور کیانی داوران رسمی فدراسیون و شرکت ۶۴ نفر رزمی‌کار آغاز گردید.
🔻شایان ذکر است شرکت کنندگان این دوره از رقابت‌ها در بخش آقایان توسط هیات های تابعه استانی و شهرستانی به صورت آفلاین معرفی شده بودند.

توسط tehranrazm

آغاز داوری مسابقات آفلاین بانوان هیات انجمنهای ورزشهای رزمی استان تهران

🔻داوری مسابقات قهرمانی هنرهای فردی و سلاح سرد هیات انجمن‌های ورزشهای رزمی استان تهران که در ماه‌های دی و بهمن ثبت نام شده بود با حضور خانمها عاملی نایب رئیس کمیته داوران استان تهران ، سه نفر از داوران رسمی مسابقات رزمی و امرائی مسئول برگزاری این دوره از مسابقات بانوان آغاز گردید.
🔻شایان ذکر است این دوره از مسابقات با معرفی و حضور ۱۵۵ نفر از بانوان رزمی‌کاران هیات های تابعه استانی و شهرستانی صورت آفلاین برگزار شده بود.

توسط tehranrazm

مسابقات قهرمانی هنرهای فردی استان تهران

مسابقات هنرهای فردی و سلاح سرد در دو بخش آقایان و بانوان به صورت آفلاین با شرکت ۱۷۰ نفر از رزمی‌کاران به مناسبت هفته تربیت بدنی در حال برگزاری است.

قابل ذکر است که داوطلبان و شرکت کنندگان این دوره از مسابقات که به مناسبت هفته تربیت بدنی و با در نظر گرفتن شرایط کرونایی به صورت آفلاین برگزار می شود از ابتدای مهر ماه سال جاری توسط هیئت های تابعه ثبت نام و فرایند داوری آن امروز با حضور رییس و نایب رییس کمیته داوران و مسئولیت کمیته مسابقات ونظارت نایب رییس و دبیر هیئت استان در حال برگزاری است.